Text Box: یی ی  ی ی   یی Ԙ   ی  . ی ی  ј  ی  ی ی ی ی ی  یی .
ی یی ی   ی ʡ ی ی  ی  ی ی . ی ی ی  ی  ی  ی ی ی  ی Ȑ.
 یی ی ی ی  ʿ
 یی ی  ی ی  ی ی ی ی  ی ی یی  ی ی ی ی.  ی یی ی  یی ی   ی ی ی  ʡ .
 
 ʘی ی ی ی یی ی  ی ی ϡ ی  : ی ی Ԙݡ ی ی ی ی  ǡ ی ݡ ی  ی ی ی ی . ی ی ی    یی ی  ی ΐیی ی ی  ی .
 ی  ی ی   ی  ی ی   ی ی ی  ی یی ی ی .
Rounded Rectangle: ی
Rounded Rectangle: یی ی